Expertises
 Specialisten
 Webshop
 Contact
 Locaties
Home / Expertises

Veterinaire handelingen:
Naast bloedtappen, vaccineren en onthoornen schrikken wij niet terug voor longspoelingen, secties en scannen van geiten. Onze 'hands-on' mentaliteit en ruime ervaring maakt dat we praktisch werk met de juiste onderbouwing aanpakken.

Diagnostiek:
Meten is weten. Diagnostiek is in onze ogen ondersteunend aan onze geitendiergeneeskunde. In ons eigen laboratorium kunnen we mest- en bloedmonsters onderzoeken. Naar verscheidene externe labo's sturen we met name bloedmonsters voor certificering, weefselmonsters en melk.

Kennis en advies:
Sparren over een betere lammeren opfok, maatwerk op het gebied van vaccineren, evalueren met de erfbetreders, diagnostiek én terugkoppeling daarvan. Zomaar wat kreten die voor onze geitenartsen de normaalste gang van zaken zijn. Wij doen dit al jaren. Dankzij betrokkenheid bij verschillende (onderzoeks)projecten binnen de geitensector zijn we goed op de hoogte van innovaties en nieuwe kennis.